تماس
_

تماس با فراداده

در صورتی که سوالی درباره خدمات و سروس های فراداده دارید ، لطفا از طریق سامانه پشتیبانی اقدام به ثبت درخواست (تیکت) نمایید.